Nazorg, nabehandeling en zelfhulpgroepen

Verstevigen van het fundament

Alle inzichten en vaardigheden die u binnen U-center ontwikkelt, zijn een stevig fundament. Dat fundament wordt pas echt getest in uw dagelijkse leven. U-center biedt u daarom extra ondersteuning bij het verstevigen van dat fundament. Deze ondersteuning bestaat uit ons eigen nazorgpakket, uit eventuele nabehandeling door onze partners, uit U-support en uit mogelijke externe zelfhulpgroepen.


Terugvalpreventieplan (TPP)

Tijdens uw verblijf in U-center ontdekt u geleidelijk wat de ingrediënten zijn voor uw herstel. Deze ingrediënten zijn uw belangrijkste wapens tegen een terugval in oude patronen. Uw Terugvalpreventieplan komt op basis van deze ingrediënten tot stand. U stelt het plan, een handzaam document met praktische aanwijzingen dat u helpt wanneer u op de proef wordt gesteld, samen met uw behandelaars op.

Terugkomdagen

Bent u eenmaal terug in uw oude omgeving, dan is het belangrijk te blijven reflecteren. Wat gaat er goed en waar moet u nog aan werken? U-center nodigt u daarom voor één of twee dagen uit terug te komen naar Epen. Daar kunt u met andere terugkomers ervaringen delen. Bovendien kunt u tijdens terugkomdagen gebruikmaken van ondersteunende behandelingen die uw herstel versterken.

U-support

Niets werkt zo goed als de steun van iemand die in een vergelijkbare situatie zit. Daarom heeft U-center een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen gecreëerd: U-support. Op een locatie in uw regio kunt u wekelijks een bijeenkomst bijwonen met oud-patiënten van U-center. De U-support groepen zijn gratis te bezoeken en staan onder begeleiding van een therapeut.


Nabehandeling

In U-center schept u de voorwaarden voor duurzaam herstel. Soms is het wenselijk dit herstel verder vorm te geven tijdens aanvullende ambulante behandeling in uw eigen omgeving. Uw behandelaar geeft u hierover tijdens en na de behandeling advies.


Partners

Wanneer u prijs stelt op onze werkwijze, kunnen wij u in contact brengen met partners die bekend zijn met onze manier van werken. Deze partners zijn landelijk actief:

 • HSK, 30 locaties
 • Mentaal Beter, 20 eigen locaties
 • Tactus op het gebied van verslavingszorg, midden en oosten NL
 • StressBalance, Amsterdam
 • Kleinere partijen en vrijgevestigde in Nederland en Vlaams België

Externe zelfhulpgroepen, losstaand van U-center

In Nederland kunt u via diverse zelfhulpgroepen in contact komen met lotgenoten. Deze zijn georganiseerd rond een thema, hebben geen professionele begeleiders zoals U-support en opereren onafhankelijk van U-center. Een aantal voorbeelden: 

 • AA - alcohol anonymous
 • NA - narcotic anonymous
 • Alanon - hulpgroep voor partners van verslaafden
 • Alteen - hulpgroep voor kinderen van verslaafde ouders
 • Anonieme Overeters - hulpgroep voor obesitas patiënten
 • Sla - sex love addiction
 • Buitenveldert Groep – diverse verslavingen, regio Amsterdam
 • AGOG – hulpgroep voor gokverslaafden  

Wilt u meer informatie? Neem contact op met U-center

Waarom U-center?

 • Patiënttevredenheid 8.2
 • Wetenschappelijk bewezen effectief
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Integrale behandeling van meerdere diagnoses tegelijkertijd

Hulp van U-center na een depressiebehandeling

Bekijk de video
Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten
sluiten