U-support

Samen terugval blijven voorkomen

Als onderdeel van de terugvalpreventie faciliteert U-center een landelijk dekkende zelfhulpgroeporganisatie.

Alle oud-patiënten van U-center kunnen gebruik maken van U-support. Dit is een landelijk netwerk van begeleide zelfhulpgroepen, speciaal opgericht voor oud-patiënten van U-center.

>U-support groepen zijn vrij toegankelijk. Bij de bijeenkomsten is altijd een therapeut (psycholoog) aanwezig. Deze stelt zich echter alleen procesgericht op, zonder therapeutische insteek.

De U-support locaties bevinden zich in Amsterdam, Voorburg, Rotterdam, Tilburg, Eindhoven, Driebergen, Groningen, Zwolle, Enschede, Nijmegen en Maastricht. Voor meer informatie kunt u terecht op onze behandelprogramma pagina.


Werkwijze steungroepen

De aanwezige therapeut zit als gespreksleider de bijeenkomsten technisch voor, begeleidt het proces en bewaakt de doelstelling, gedragsregels en werkwijze. 

 • Deelnemers: oud-patiënten U-Center
 • Tijdsduur ca. 1,5 uur.
 • Elke deelnemer stelt zich zelf aan de groep voor en spreekt vanuit eigen ervaring.
 • Praten over jezelf en uit jezelf zonder dat er plicht is om te praten
 • Geen kritiek op elkaar.
 • Wat aan tafel gezegd wordt blijft binnen de groep, ieder is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de groep.

Gedragsregels

De gedragsregels zijn geldig voor alle deelnemers aan de steungroepen en gelden voor alle locaties. Deze regels hebben als doel om voor zowel de deelnemers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden. Aandachtspunten zijn:

 • Tijdig aanwezig en gepaste kleding.
 • Respectvolle omgang en privacy.
 • Mobiele telefonie uitzetten.
 • Middelengebruik is uitgesloten.

Huisregels

U-support streeft ernaar de sfeer en het klimaat van U-center in Epen voort te zetten in de nazorg door middel van samenwerking met partners en hun locaties in het land. Hierbinnen past ook dat wij de regels van de locaties respecteren en voorkomen overlast te bezorgen voor, tijdens en na het bezoek.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met U-center

Waarom U-center?

 • Patiënttevredenheid 8.2
 • Wetenschappelijk bewezen effectief
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Integrale behandeling van meerdere diagnoses tegelijkertijd
Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten
sluiten