Wie behandelen we

Cliënten met meervoudige psychische aandoeningen en verslavingen

Vaak is er sprake van meerdere klachten tegelijkertijd en achterliggende oorzaken die elkaar beïnvloeden.

Meervoudige psychische aandoeningen komen vaak voor, maar er zijn weinig organisaties of instellingen die de problematiek integraal, gelijktijdig en met blijvend resultaat behandelen. Bij U-center maken we gebruik van multidisciplinaire teams en een holistische aanpak.

Meervoudige psychische aandoeningen komen vaak voor, maar er zijn weinig organisaties of instellingen die de problematiek integraal, gelijktijdig en met blijvend resultaat behandelen. Bij U-center maken we gebruik van multidisciplinaire teams en een holistische aanpak.

2x7 weken

U-center is specialst op het gebied van behandelen van meervoudige problematieken

We gaan uit van de autonomie en veerkracht van cliënten met psychische aandoeningen en problemen. Iedereen kan verder komen, is ons motto. We leren patiënten nieuwe inzichten en vaardigheden om hun gedragspatronen te veranderen en zo terugval in ernstige psychische klachten te voorkomen. Daarbij is het uitgangspunt altijd om het perspectief te veranderen door er zelf grip op te krijgen.

Om dat te bereiken werkt U-center in een kort, intensief en gestructureerd programma, integraal aan alle psychische problemen tegelijkertijd. De behandeling bestaat uit een klinische opname van 7 weken en een ambulant vervolgtraject van 7 weken. Daarin werken we samen aan duurzame verandering.

7 weken klinische opname

De eerste fase van de behandeling bestaat uit een 7 weekse durende klinische opname. De eerste week staat vooral in het teken van verdiepende diagnostiek en het opstellen van een individueel behandelplan. In de intake besteden we ook aandacht aan de werksituatie en hoe cliënt op dat vlak functioneert. Samen met de patiënt stellen we realistische doelen op. Alle programmaonderdelen zijn gericht op het ontdekken, bewust worden en veranderen van gedachten, gevoelens en gedragspatronen. Dat doen we door onder andere individuele gesprekken, groepssessies en levensstijlverandering. Daarbij maken we gebruik van het biopsychosociale model en de ‘U-turn’.

Onze cliënten worden vanaf het begin bijgestaan door een vaste regiebehandelaar en mentor, waar ze altijd bij terecht kunnen. Vanaf de derde week wordt er al gestart met een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin ook de terugkeer naar de werkvloer wordt opgenomen. We willen cliënten namelijk de regie over hun leven teruggeven, en hen de juiste tools aanreiken om ook thuis en op het werk verder te werken aan duurzame verandering. In deze fase wordt ook jij als werkgever of leidinggevende betrokken bij het reïntegratieplan, in transparante afstemming met de cliënt.

7 weken ambulante nazorg

De tweede fase bestaat uit 7 weken ambulante vervolgbehandeling. Voor veel cliënten is het namelijk een erg spannende stap om weer terug te gaan naar de thuissituatie en naar hun werkplek. Ze moeten dan immers de opgedane kennis en vaardigheden gaan toepassen in de praktijk.

Onze professionals in Driebergen (vlakbij Utrecht) bieden daarbij de juiste begeleiding en ondersteuning, door persoonlijk contact en e-health (blogs en videochats). We besteden vooral aandacht aan het herhalen en daarmee waarborgen van de inzichten en vaardigheden die in de kliniek zijn ontwikkeld. Daarnaast bieden we, indien gewenst, advies voor een eventueel gepast ambulant natraject in de eigen regio.

Onze multidisciplinaire aanpak

Therapieën en interventies

Dankzij de vele specialisten en disciplines die we bij U-center in huis hebben kunnen we een breed scala aan therapieën, interventies en methodieken aanbieden tijdens de behandeling. Onze multidisciplinaire teams zorgen samen voor het uitgebreide pakket van interventies dat U-center in huis heeft. Hiermee stellen we voor elke cliënt een passend behandelprogramma samen. Psychotherapeutische interventies staan centraal en worden waar nodig ondersteund met farmacotherapie. Klachtenvermindering is een van de doelen, maar de focus ligt vooral op het veranderen van gedrag en levensstijl. We leren onze cliënten anders omgaan met klachten en problemen, om zo preventief terugval te verminderen. Op die manier krijgt de cliënt meer regie over zijn of haar psychisch welbevinden.

Lees meer over onze behandelingen

Het behandelcentrum

Waar komt uw werknemer terecht?

Doorverwijzen

Is uw werknemer geschikt voor U-center?

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden