Wie behandelen we

Patiënten met meervoudige psychische aandoeningen en verslavingen

Vaak is er sprake van meerdere klachten tegelijkertijd en achterliggende oorzaken die elkaar beïnvloeden.

Meervoudige psychische aandoeningen komen vaak voor, maar er zijn weinig organisaties of instellingen die de problematiek integraal, gelijktijdig en met blijvend resultaat behandelen. Bij U-center maken we gebruik van multidisciplinaire teams en een holistische aanpak.

Meervoudige psychische aandoeningen komen vaak voor, maar er zijn weinig organisaties of instellingen die de problematiek integraal, gelijktijdig en met blijvend resultaat behandelen. Bij U-center maken we gebruik van multidisciplinaire teams en een holistische aanpak.

Onze multidisciplinaire aanpak

Therapieën en interventies

Bij U-center hebben we heel wat specialisten en disciplines in huis, waardoor we een breed scala aan therapieën, interventies en methodieken kunnen aanbieden tijdens de behandeling. Voor elke patiënt stellen we een passend behandelprogramma op, afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag. Onze teamleden zorgen samen voor het uitgebreide pakket van interventies dat U-center in huis heeft. Zo krijgt elke patiënt een behandeling op maat van zijn of haar stoornissen en persoonlijkheid. Daarbij bieden we ook transdiagnostische interventies aan, die belangrijke vaardigheden aanleren.

Lees meer over onze behandelingen

Het behandelprogramma

De behandelvisie van U-center

Psychotherapeutische interventies staan centraal, waar nodig ondersteund met farmacotherapie. Klachtenvermindering is zeker een doel, maar de focus ligt vooral op het veranderen van gedrag en levensstijl: anders leren omgaan met klachten en problemen en zo preventief terugval verminderen of minder heftig maken. Daarmee krijgt de patiënt meer regie over zijn of haar psychisch welbevinden.

Methodisch werken we in de eerste plaats met evidence based behandelingen, volgens gangbare richtlijnen voor de diverse aandoeningen. Dat wil zeggen in de eerste plaats met cognitieve gedragstherapie (waaronder ook derde generatie cognitieve gedragstherapie zoals ACT en MBCT), chronotherapie (lichttherapie), schema-focused therapie, systeemtherapie, EMDR voor traumata en waar nodig farmacotherapie. Deze interventies worden aangevuld met inzichtgevende therapie, lichaamsgericht werken, creatieve en expressieve methodes, systemische methodes en het betrekken van het werk in de behandeling.

U-center werkt met een klinisch programma van 7 weken, waarin een gestructureerd zorgpad wordt aangeboden voor de primaire diagnose. Tegelijkertijd worden integraal de comorbide stoornissen behandeld in individuele en groepssessies. Het behandelprogramma is intensief en duurt hele dagen. Elke dag zijn er groepssessies en individuele sessies, is er tijd voor zelfwerkzaamheid en werken we aan
levensstijlverandering.

In week 1 voorziet ons multidisciplinaire team een uitgebreide intake en verdiepende diagnostiek in de kliniek. De patiënt wordt van in het begin bijgestaan door een vaste regiebehandelaar en mentor, waar hij/zij altijd bij terecht kan. We stellen in die eerste week ook het behandelplan op, in overleg met de patiënt. In de loop van de derde of vierde week betrekken we indien mogelijk familie en vrienden bij de behandeling, tijdens de Family and Friends Day. Ook partners en andere naasten worden betrokken in het plan. Tijdens de klinische periode maakt de patiënt zijn toekomst ontwikkelingsplan op, eventueel aangevuld met een reïntegratieplan voor het werk.

Het behandelcentrum

Waar komt uw patiënt terecht?

Doorverwijzen

Is uw patiënt geschikt voor U-center?

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden