U-center behaalt VIPP GGZ doelstellingen

Nieuws

John Keulen - 18-11-2021

U-center behaalt VIPP GGZ doelstellingen

Sinds oktober 2021 voldoet U-center aan de VIPP GGZ standaarden. Op deze manier draagt U-center bij aan de veiligheid en transparantie binnen onze zorg.

In november 2018 is de zogenaamde VIPP GGZ regeling van start gegaan. Dit is een subsidieregeling bestaande uit een implementatieprogramma dat aansluit bij landelijke standaarden. Onderdeel hiervan zijn onder andere de Basis Gegevensset Zorg (BGZ), de informatiestandaard medicatieproces en standaarden voor uitwisseling met een PGO (MedMij).

 De VIPP GGZ-regeling heeft betrekking op: 

  • beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid;
  • eenduidigheid in verslaglegging;
  • de uitwisseling van gegevens;
  • het vergroten van de medicatieveiligheid; 
  • het stimuleren van e-health.


In oktober 2021 is het project afgerond met een positieve formele audit uitgevoerd door BKBO. Dit betekent dat U-center op dit moment voldoet aan de standaarden om:
 

  • op een veilige manier behandeldata uit te wisselen met iedere persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die daarvoor in aanmerking komt
  • veiligheid en transparantie nog verder te verhogen gedurende onze behandeltrajecten
  • e-health middels specifieke modules en beeldbellen verder te integreren in ons behandelconcept

De behaalde resultaten zijn tot stand gekomen door een gezonde samenwerking tussen al onze medewerkers, leveranciers en externe adviesorganisaties. Nu gaat U-center verder op de ingeslagen weg waarbij de door deze regeling geboden mogelijkheden verder worden doorontwikkeld.

 

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden