Voorwaarden & criteria

Wanneer is U-center geschikt?

Bij U-center kunnen we veel psychische aandoeningen behandelen. We zijn in het bijzonder gespecialiseerd in het gelijktijdig behandelen van meerdere diagnoses (comorbiditeit). Toch kunnen ook wij niet iedereen helpen. Het kan dus zijn dat we je adviseren je hulpvraag aan een andere instelling voor te leggen, die een beter passende behandeling kan aanbieden. Zo zorgen we ervoor dat een ieder de best passende zorg krijgt.

Vraag om advies

Bij U-center kunnen we veel psychische aandoeningen behandelen. We zijn in het bijzonder gespecialiseerd in het gelijktijdig behandelen van meerdere diagnoses (comorbiditeit). Toch kunnen ook wij niet iedereen helpen. Het kan dus zijn dat we je adviseren je hulpvraag aan een andere instelling voor te leggen, die een beter passende behandeling kan aanbieden. Zo zorgen we ervoor dat een ieder de best passende zorg krijgt.

Vraag om advies

Criteria

Een traject bij U-center is intensief en vraagt veel van de cliënt. De behandeling kan zeer confronterend zijn en heftige emoties oproepen. Het vereist een bepaalde draagkracht van cliënten om dit intensieve programma aan te kunnen. Daarom maken we graag samen een zorgvuldige afweging of deze draagkracht voldoende aanwezig is. Je kunt ons uiteraard altijd bellen voor vragen en advies. Elk persoon is immers anders en heeft een individueel verhaal waar we graag naar luisteren. Ook motivatie voor behandeling is altijd van groot belang. 

Leeftijd
Bij U-center behandelen we volwassenen vanaf 18 jaar. Voor kinderen en adolescenten is een ander behandelaanbod wenselijk. Er is geen bovengrens wat leeftijd betreft. Zolang je het programma cognitief en wat betreft je mobiliteit kunt volgen, kan je er veel profijt van hebben.

Bijzondere lichamelijke zorg
U-center probeert het verblijf voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, maar we zijn geen verpleeg- of ziekenhuis. Wanneer je gebonden bent aan dagelijkse intensieve lichamelijke verpleging of ziekenhuisbezoeken kunnen we je helaas niet de juiste hulp bieden. Mocht je in combinatie met anorexia nervosa een ernstig ondergewicht hebben (BMI lager dan 17) en sondevoeding toegediend moeten krijgen, dan is een daartoe gespecialiseerde instelling meer aangewezen.

Begrip en taalbeheersing
Het programma van U-center is ingesteld op mensen met een gemiddelde tot hoge intelligentie. Mensen met een zwakbegaafd intelligentieniveau lopen het risico het programma niet geheel te kunnen volgen en daarmee overvraagd te worden. Hetzelfde kan gelden voor mensen met een ontwikkelingsstoornis.
De behandeling kan plaatsvinden in de Nederlandse taal of in het Engels in de internationale teams. Voldoende beheersing hiervan is dan ook noodzakelijk.

Klachten die niet geschikt zijn voor een open behandelsetting 
U-center is een ‘open’ kliniek en heeft geen gesloten afdeling. Wanneer er sprake is van acute suïcidaliteit, verwardheid of psychose, dan kan U-center mogelijk onvoldoende bescherming en veiligheid bieden. Bij ernstige crisisgevoeligheid is het vaak beter om eerst in een andere setting te stabiliseren. Bij sommige aandoeningen is U-center minder geschikt omdat een langere behandeltijd nodig zal zijn, denk bijvoorbeeld aan een chronisch psychotisch beeld (schizofrenie) of een bipolaire stoornis. Sommige mensen zijn minder goed in staat om in groepen te functioneren, bijvoorbeeld vanwege bepaalde persoonlijkheidsstoornissen of agressieproblematiek. Sommige verslavingen zoals GHB, lenen zich minder voor de behandelsetting van U-center. 

Belemmerende sociale situaties 
Het is niet wenselijk als je na het verblijf bij U-center, dat eindigt na 6 weken, geen plek hebt waar je naar terug kunt. Ook kunnen lopende rechtszaken of lopende arbeidsconflicten een belemmering vormen voor een goede focus op behandeling. Indien er sprake is van een rechterlijke machtiging (RM) kun je niet bij ons terecht.

Vraag om advies

Lees meer

Wie we behandelen

Aanmelden

Ontdekken of je in aanmerking komt

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden