Verwijzen naar U-center

Uw patiënt is bij ons in goede handen

Wellicht heeft uw patiënt al een lange zoektocht achter de rug naar een goede behandeling voor zijn/haar problematiek.

Een verwijzing naar U-center kan een uitkomst zijn, maar eerst wilt u natuurlijk weten of U-center de mogelijke oplossing is. We informeren graag welke patiënten baat kunnen hebben bij ons programma en hoe u hen kunt doorverwijzen. Anderzijds zullen uw patiënten graag meer willen weten over mogelijke terugbetaling via het ziekenfonds.

Terugbetaling ziekenfonds

Een verwijzing naar U-center kan een uitkomst zijn, maar eerst wilt u natuurlijk weten of U-center de mogelijke oplossing is. We informeren graag welke patiënten baat kunnen hebben bij ons programma en hoe u hen kunt doorverwijzen. Anderzijds zullen uw patiënten graag meer willen weten over mogelijke terugbetaling via het ziekenfonds.

Terugbetaling ziekenfonds

Criteria en checklist

Is U-center geschikt voor uw patiënt?

Heeft u het vermoeden dat uw patiënt lijdt aan ernstige psychische klachten of verslaving? Is een ambulante behandeling niet (meer) intensief en effectief genoeg? Doorloop dan de volgende checklist om te onderzoeken of uw patiënt in aanmerking komt voor een klinische behandeling. Er dient minstens sprake te zijn van één of meerdere DMS-5 diagnoses.

Er is bijvoorbeeld sprake van:

 1. ernstige depressie, angst, trauma, somatische symptoomstoornis, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis en of verslaving
 2. meer dan één psychische diagnose (comorbiditeit)
 3. bijkomende somatische problematiek
 4. sociaal, psychologisch of fysiek dysfunctioneren
 5. vastlopen op meerdere levensgebieden
 6. langdurige of steeds terugkerende klachten
 7. eerdere (ambulante) behandelingen met onvoldoende resultaat
 8. overbelast supportsysteem of onhoudbare thuissituatie
 9. noodzaak van een behandelomgeving die structuur en bescherming biedt
 10. een diagnostische vraag die alleen in de klinische setting onderzocht kan worden
 11. noodzaak om klinisch op medicatie in te stellen of om medicatie af te bouwen

Bij een combinatie van meerdere factoren uit deze lijst komt uw patiënt waarschijnlijk in aanmerking voor een klinische behandeling. Indien u twijfelt kunt u alsnog de patiënt doorverwijzen naar ons triagecentrum voor een juiste indicatiestelling.

Wat is nog meer goed om te weten? Ons programma is geschikt voor mensen die een groot belang hebben om beter te worden en bereid zijn daar hard voor te werken. We behandelen patiënten vanaf 18 jaar. We hebben veel aandacht voor werkhervatting, een zinvolle dagbesteding en re-integratie in de maatschappij. Het programma kan ook volledig Engelstalig aangeboden worden in onze internationale kliniek. 

Help uw patiënt op weg

Eenvoudig doorverwijzen naar U-center

Ons communicatie centrum is elke werkdag van 09.00 tot 20.00 uur telefonisch beschikbaar voor verwijzers en voor potentiële patiënten. In het communicatie centrum werken ook psychologen. Zij denken mee, geven informatie en kunnen zowel u als uw patiënt adviseren. Zij coördineren ook de triage en indicatiestelling voor opname samen met een behandelaar.

Contra-indicaties

Waar letten wij goed op?

Natuurlijk zouden wij graag iedereen helpen, maar soms is U-center niet de juiste keus voor iemand. Om teleurstellingen en onduidelijkheid te voorkomen geven we graag inzicht in problematiek die wellicht beter door andere organisaties behandeld kan worden.

 • Gevaar en agressie
 • Bijzondere lichamelijke zorg
 • Psychose
 • Lage intelligentie
 • Bipolaire stoornis
 • Geen huisvesting
 • Lopende juridische procedures

Let op: U-center heeft geen gesloten afdeling en biedt geen crisisopnames.

Lees meer over contra-indicaties
Stap 1

Bespreek het met uw patiënt

Bespreek het met uw patiënt

Stap 1

Indien u graag een patiënt wilt doorverwijzen bespreek dat dan eerst samen. De patiënt moet zelf namelijk de eerste stap zetten om zich bij ons aan te melden. Dit kan telefonisch of online via deze website. We zetten dan de intakeprocedure in gang, waarin veel ruimte is voor vragen en uitleg van het aanmeldproces.

Stap 2

Exploratie met uw cliënt

Exploratie met uw cliënt

Stap 2

Middels een telefonische screening met de patiënt zelf, brengen we zijn/haar klachten globaal in kaart. We kunnen dan een eerste inschatting maken van de problematiek en de hulpvraag. Indien we aan de hand van de eerste informatie en criteria aan beide kanten besluiten de aanmelding voort te zetten, gaat uw verwijzing een belangrijke rol spelen.

Stap 3

De verwijsbrief

De verwijsbrief

Stap 3

Om in aanmerking te komen voor behandeling en vergoeding is een officiële verwijsbrief nodig. Voor een zelfgemaakte verwijzing is het belangrijk om aan de volgende eisen te voldoen. Vermeld daarbij altijd:

 • Verwijzing naar klinische SGGZ
 • Specifiek verwijzen naar U-center
 • (Vermoeden) DSM-5 diagnose(s)
 • Uw reden van verwijzing (niet op verzoek van patiënt)
 • Uw handtekening

Stap 4

Rapportages

Rapportages

Stap 4

Om een goed beeld van de problematiek te krijgen ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie over eerder gevolgde behandelingen. Dit kan een afsluitende rapportage zijn of een tussentijdse evaluatie. We lezen daarin graag terug met welke klachten en hulpvraag de patiënt zich meldde, welke interventies er zijn toegepast en wat daar het effect van was. Indien er al sprake is van een (vermoedelijke) diagnose deze ook graag benoemen. Indien u zelf behandelaar bent (geweest) kunt u zelf deze rapportage opsturen. Anders dient de patiënt eerdere brieven zelf op te vragen bij zijn/haar behandelaar, maar dat kost vaak veel tijd. Indien er uit deze informatie geen duidelijke contra-indicaties aan het licht komen, volgt er een adviesgesprek bij een U-pointHet U-point speelt een cruciale rol in het aanmeldingsproces.

Stap 5

Adviesgesprek

Adviesgesprek

Stap 5

Het U-point zal samen met de patiënt in een adviesgesprek onderzoeken en bespreken of opname bij U-center passend is en of eventuele nazorg bij het U-point geboden kan worden. Als er meerwaarde voor opname blijkt, zal het U-point ondersteuning bieden bij de aanvraagprocedure voor vergoeding van revalidatie in het buitenland. Tevens is hierbij een second opinion van een onafhankelijk psychiater vereist. Indien beide partijen indicatie tot opname zien, kan de eventuele aanvraagprocedure bij de mutualiteit starten. Het aanvraagformulier wordt dan – vergezeld met de verwijsbrief en rapportages van eerdere behandelingen – opgestuurd aan het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG). Het AZG zal zich vervolgens buigen over mogelijke vergoeding van een opnametraject bij U-center.

Stap 6

Digitale vragenlijsten

Digitale vragenlijsten

Stap 6

Na het adviesgesprek, wordt de  patiënt gevraagd om online een aantal vragenlijsten in te vullen. Het beantwoorden van de vragen zal een aantal uur in beslag nemen. Via deze vragenlijsten krijgen we namelijk een goed beeld van de klachten en kunnen we samen kijken waar de patiënt mee aan de slag wilt gaan.

Als de indicatie positief is, nodigen we de patiënt, samen met een naaste, uit voor een indicatiedag in onze kliniek in het Zuid-Limburgse Epen. De patiënt krijgt ook al een voorlopige opnamedatum van ons. Deze dag is noodzakelijk, omdat dit tevens de start is van de intake bij U-center. De definitieve opnamedag wordt na de indicatiedag bepaald en bevestigd als er daadwerkelijk een indicatie voor opname is. U-center bevestigt vervolgens ook u en/of U-point. Voordat we de indicatiedag inplannen hopen we zicht te hebben op mogelijke vergoeding van de mutualiteit of andere vorm van financiering.

Stap 7

Tussentijds contact met u als verwijzer

Tussentijds contact met u als verwijzer

Stap 7

Graag houden we u op de hoogte van de voortgang van het behandeltraject. Zo zullen we, indien gewenst, doorgeven wat de uitkomst van het adviesgesprek is en wanneer de opnamedatum is. Na het behandeltraject stuurt de regiebehandelaar een afsluitende brief met informatie over de behandeling. Mochten er voor de verwijzing of gedurende het proces nog vragen zijn, staan we u graag te allen tijde te woord.

Verwijzen

Overtuigd dat uw patiënt bij ons in goede handen is?

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden