Samenwerking Healthcare for Internationals (H4i) en U-center

Nieuws

Ira Bongers - 07-03-2019

Samenwerking Healthcare for Internationals (H4i) en U-center

Sinds 1 maart jl. maakt U-center deel uit van de Coöperatie Healthcare for Internationals. Op 4 maart 2019 tekenden de bestuurders van U-center (Ton Habets en Ingrid Weijnen) en H4i (Dirk-Jan Frijling) de lidmaatschapsovereenkomst.

Bekend is dat meer dan 50% van de expats psychische klachten ervaart als gevolg van de verhuizing naar een ander land. Voor U-center, als behandelcentrum voor o.a. internationale cliënten, is de coöperatie een mooie manier om kennis en expertise uit te wisselen en om gebruik te maken van het netwerk om de zorg voor deze cliënten verder uit te bouwen en te verbeteren. Wij maken ons sterk voor een goede behandeling van internationals/expats in hun eigen taal en met kennis van deze migratieproblematiek. Mede doordat we zelf ook expats en kennismigranten in dienst hebben.

Wat is H4i?
Healthcare for Internationals (H4i) is een non-profit netwerk van en voor organisaties, die Nederlandse gezondheidszorg beter willen laten aansluiten op de behoefte en verwachtingen van cliënten met een internationale achtergrond. H4i is een coöperatie waarbij zorgaanbieders en andere organisaties die de doelstellingen onderschrijven zich kunnen aansluiten. Het netwerk wordt gevormd door zorgaanbieders, zoals gezondheidscentra, aanbieders van ggz en verloskundigen. Ook andere belanghebbende organisaties kunnen zich aansluiten.

Internationale cliënten participeren in het netwerk als vertegenwoordigers van de doelgroep. Het netwerk ondersteunt aangesloten zorgaanbieders om in nauwe samenwerking met deze internationals hun zorgdiensten te innoveren. De leden delen kennis, best practices en instrumenten zoals opleiding van professionals op het gebied van transculturele communicatie en verschillen in zorgsystemen, e-Health systemen, communicatie met de doelgroep en logistieke concepten.

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden