Depressie

Hulp bij een depressie

Iedereen heeft weleens een periode waarin het wat minder gaat.

Je loopt rond met een neerslachtig gevoel, verliest interesse in zaken die je eerder wel leuk leken of je hebt negatieve denkpatronen. Meestal gaan die depressieve gevoelens vanzelf weer over. Bij een depressie is dit niet het geval en blijven de symptomen voortduren. Blijven de stemmingsklachten langer dan twee weken aanhouden, dan kan er sprake zijn van een depressieve stoornis.

Je loopt rond met een neerslachtig gevoel, verliest interesse in zaken die je eerder wel leuk leken of je hebt negatieve denkpatronen. Meestal gaan die depressieve gevoelens vanzelf weer over. Bij een depressie is dit niet het geval en blijven de symptomen voortduren. Blijven de stemmingsklachten langer dan twee weken aanhouden, dan kan er sprake zijn van een depressieve stoornis.

Een depressie herkennen

Hoe een depressie zich uit kan per persoon verschillend zijn

Er is sprake van een depressieve stoornis wanneer de stemmingsklachten langer dan twee weken aanhouden. Hoe deze klachten zich uiten kan per persoon verschillend zijn.

Symptomen

Toch zijn er een aantal kenmerken waaraan je een depressie kunt herkennen. Zo zijn onderstaande symptomen de meest voorkomende klachten bij mensen met een depressie.

 • Sombere stemming
 • Interesseverlies
 • Slaapproblemen
 • Rusteloos of traag
 • Vermoeid, energieverlies
 • Waardeloos en schuldig voelen
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Gedachten aan de dood
 • Gewichtsverlies of -toename
 • Besluiteloosheid
 • Eenzaamheid

Hoe behandelen we een depressie

U-center behandelt jou als mens, niet alleen de diagnose. We kijken verder dan alleen de depressie en gaan daarbij uit van een aantal basisinterventies. Voor depressie is dit primair cognitieve gedragstherapie, zo nodig met medicamenteuze ondersteuning. Aanvullende interventies bestaan uit lichaamsgerichte behandelingen, expressieve therapieën en interventies gericht op leefstijlverandering. Tevens besteedt U-center aandacht aan de onderliggende oorzaken en persoonlijkheidskenmerken. Hierbij worden individuele gesprekken, groepstherapie, partnerrelatie- en systeemtherapie ingezet. Het is belangrijk dat je weer actief wordt en een dagritme, structuur en lichamelijke conditie opbouwt. De behandeling vindt plaats in een vast team met meerdere behandelaars, afgestemd op jouw specifieke situatie.

Lees meer over onze behandelingen

Integrale aanpak en maatwerk

Een ‘pure’ depressie bestaat in feite niet. Vaak is er sprake van meerdere problemen. Denk aan een combinatie van depressie en angst, een verslaving (alcohol, drugs) of een trauma. Er kunnen dus ook andere oorzaken of gevolgen zijn die je klachten in stand houden. Dat alles vraagt om maatwerk. Daarom werken we vanuit een integrale aanpak, waarin we alles meenemen dat van invloed is op jouw leven en de depressieve stoornis. Denk ook aan je persoonlijkheid, relaties, gezinssituatie, werk en lichamelijke gezondheid. Samen met het behandelteam onderzoek je de oorzaken van de depressie en  verander je met nieuwe inzichten de gedragspatronen die je klachten in stand houden.

Intensief Traject

In een intensief traject doen wij er alles aan om je te helpen, zodat je in korte tijd vooruitgang boekt. Daarbij verwachten we ook veel inzet van jouw kant. Een behandeling met verblijf biedt de voordelen van een een kortdurende, intensieve, integrale behandeling van alle aandoeningen tegelijkertijd. De eerste zeven weken verblijf je in onze kliniek in Epen. In een persoonlijk behandelplan stel je op wat je wilt bereiken en hoe je dat samen met je behandelteam gaat realiseren. De gastvrije omgeving en de talrijke faciliteiten binnen de kliniek zorgen ervoor dat jij alle ruimte hebt om aan jezelf te kunnen werken. In de weken daarna breng je je nieuwe inzichten en opgedane kennis in de praktijk. Dat kan in een van onze U-points bij jou in de buurt.

Verschillende soorten depressie

Recidiverend

steeds terugkerend

Bipolaire stoornis

extraam somber of juist manisch

chronisch

dysthymie

Seizoensgebonden

gevoelig voor de winter

Postnatale depressie

na de bevalling

De toekomst

Van een depressie herstellen of er goed mee leren omgaan

Een depressieve stoornis wordt vaak geïsoleerd behandeld. Dat wil zeggen dat de depressie als een op zichzelf staand probleem wordt gezien. Andere omstandigheden die ermee te maken hebben worden dan buiten beschouwing gelaten. Met als gevolg dat ongeveer 40% niet voldoende herstelt van de depressie of weer terugvalt. Bij U-center werken we intensief en integraal aan het geheel. Sommige mensen zijn kwetsbaar voor depressie waarbij sprake kan zijn van een familiaire aanleg. Helaas is depressie, net als andere psychische aandoeningen, veelal een chronische aandoening. Net zo belangrijk als herstel is daarom het vroeg leren herkennen van mogelijke terugval en weten wat te doen om de last te beperken. Tijdens onze behandeling maak je daarom een toekomst ontwikkelplan. Als je goed leert signaleren, en geleerde vaardigheden in de praktijk blijft brengen, kan je daarmee een hele goede kwaliteit van leven hebben.

Lees meer over onze behandelingen

Naasten

Hoe steun je iemand die een depressie heeft?

Als vriend of familie van iemand met een depressie kun je verschillende dingen doen om te helpen. In het geval van een acute situatie, zoals gevaar voor eigen leven en het willen plegen van zelfmoord, is het noodzakelijk om meteen contact te zoeken met de huisarts of crisisdienst.

Depressie is een ziekte en een depressief persoon is daarom niet altijd zichzelf. Oordeel dus niet als diegene zich onverschillig, ongeïnteresseerd of bot gedraagt. In ieder geval is het belangrijk om te blijven praten met elkaar, zonder daar al te veel nadruk op te leggen. Alleen er zijn voor degene met een depressie is soms ook al voldoende. Vaak voelt iemand zich geïsoleerd met zijn of haar gedachten en het voelen van ruimte om erover te kunnen praten helpt al. Maar zoek ook zelf ondersteuning, want omgaan met een dierbare die depressief is vraagt veel van je.

Onze aanpak

Een nieuw perspectief

Aanmeldprocedure

Wij staan voor je klaar

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden