Investering

Kosten & verzekering

Wil je graag behandeld worden bij U-center? Dan wil je natuurlijk weten waar je financieel aan toe bent. Hoeveel je revalidatie precies kost, hangt af van verschillende factoren. Afhankelijk van je situatie kan je wel beroep doen op je ziekenfonds en aanvullende verzekering om een belangrijk deel van de kosten te recupereren. Deze (gedeeltelijke) vergoeding is met name van toepassing voor drugs gerelateerde problematieken. Bel ons communicatie centrum voor nadere informatie en assistentie of kijk eerst verder onder terugbetalingsvoorwaarden hieronder.

Direct contact

Wil je graag behandeld worden bij U-center? Dan wil je natuurlijk weten waar je financieel aan toe bent. Hoeveel je revalidatie precies kost, hangt af van verschillende factoren. Afhankelijk van je situatie kan je wel beroep doen op je ziekenfonds en aanvullende verzekering om een belangrijk deel van de kosten te recupereren. Deze (gedeeltelijke) vergoeding is met name van toepassing voor drugs gerelateerde problematieken. Bel ons communicatie centrum voor nadere informatie en assistentie of kijk eerst verder onder terugbetalingsvoorwaarden hieronder.

Direct contact

Geplande revalidatie buitenland

Terugbetalingsvoorwaarden

Onze zorg voor Belgische patiënten met toxicomanie zijnde drugsverslaving kan, op basis van de EU patiëntenrichtlijn (2011/24/EU), vergoed worden volgens Belgische tarieven door het Belgische ziekenfonds. Om beroep te kunnen doen op deze tegemoetkoming van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds, je hebt je bijdragen steeds consequent betaald, zodoende ben je verzekerd door de Belgische ziekteverzekering.  
  • Je dient eerst een aanvraag in voor tegemoetkoming van je revalidatie bij je ziekenfonds. Dit geijkte aanvraagformulier dient volledig ingevuld te worden door een verwijzende specialist in de problematiek. Het is belangrijk dat de verwijzende arts duidelijk schetst wat de vergelijking is met een Belgisch ontwenningscentrum. Je kunt deze aanvraag aangetekend versturen naar je ziekenfonds of je vraagt om een ontvangstbewijs bij afgifte van de documenten. Het ziekenfonds volgt de standaard procedure van het RIZIV, welke inhoudt dat je recht hebt op antwoord binnen 45 dagen.  

Belangrijk om te weten:

  • Je behandeling bij U-center kan pas starten indien je beschikt over de toelating van het RIZIV die je bekomt via je ziekenfonds. Deze toelating vermeldt de periode en het terugbetalingstarief, zodat er transparantie is omtrent de kosten.
  • Je dient de kosten van je behandeling zelf voor te schieten aan U-center. De terugbetaling gebeurt achteraf op basis van de goedgekeurde tegemoetkoming bij voorlegging van de betaalde factuur bij je ziekenfonds.
  • Heb je zelf bijkomende verzekeringen afgesloten, dan kan je op basis van het toelatingsdocument van het RIZIV extra tegemoetkomingen aanvragen bij je verzekeringsmaatschappij. Hiervoor verwijzen wij je naar je verzekeringsconsulent.
  • NB: de Europese richtlijnen zijn tevens van toepassing voor alle EU-landen waardoor gelijkaardige mogelijkheden bestaan voor patiënten afkomstig van andere Europese landen.

Kom je voor een andere problematiek dan een drugsverslaving dan zul je waarschijnlijk meer zelf moeten betalen. Wel kun je natuurlijk altijd bij ons natuurlijk terecht als volledige zelfbetaler. Neem in ieder geval contact op met ons communicatiecentrum om de mogelijkheden en alternatieven te bepreken. Zij kunnen je van deskundig advies voorzien en helpen je graag verder.

Vraag om hulp

Waar kom je terecht?

Behandelcentrum

Vragen?

Neem contact op

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden