Resultaten

Voor ons, voor jou, voor alle betrokkenen is het natuurlijk van belang om te weten wat de behandeleffecten zijn van het U-center traject. We zijn zeer geïnteresseerd in resultaten, maar ook in wetenschappelijke en theoretische onderbouwing. We zijn altijd bezig met leren, innoveren en verbeteren. Zodat we jou altijd de beste en meest duurzame hulp kunnen bieden.

Voor ons, voor jou, voor alle betrokkenen is het natuurlijk van belang om te weten wat de behandeleffecten zijn van het U-center traject. We zijn zeer geïnteresseerd in resultaten, maar ook in wetenschappelijke en theoretische onderbouwing. We zijn altijd bezig met leren, innoveren en verbeteren. Zodat we jou altijd de beste en meest duurzame hulp kunnen bieden.

Behandeleffect

Behandeleffect in 14 weken
We brengen onder andere de resultaten in kaart door het klachtenniveau vóór aanvang van de behandeling te vergelijken met het klachtenniveau na afsluiting van het 14-weekse traject. Het behandeleffect wordt gemeten middels gevalideerde vragenlijsten. De resultaten leveren wij, net als vele andere zorgaanbieders in Nederland, geanonimiseerd aan bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Zij brengen rapportages uit waarin de resultaten van de verschillende zorgaanbieders met elkaar vergeleken worden. In de tabel hiernaast is te zien dat het behandeleffect van U-center significant boven het landelijke gemiddelde ligt.

Behandeleffect op lange termijn
Vanzelfsprekend onderzoekt U-center ook hoe het onze cliënten op lange termijn vergaat. Zo loopt het meettraject tot een jaar na de behandeling. Cliënten vullen op vastgezette periodes weer dezelfde vragenlijsten in. Op die manier krijgen we inzicht in het verloop van het algemene klachtenniveau van onze populatie.

In de grafiek hiernaast is het behandelresultaat van 2017 te zien, vanaf de voormeting (VM), direct na de klinische fase (TM), na de ambulante fase (NM), 4 maanden later (FU1), 8 maanden (FU2) en 12 maanden later (FU3). In de klinische fase treedt een forse daling op van klachten, die (begrijpelijk) licht toenemen in de ambulante fase als men thuis het geleerde in de praktijk gaat brengen. Daarna blijft verbetering optreden tot het laatste meetmoment, 1 jaar na afsluiting van de behandeling bij U-center.

 

Geluk en tevredenheid

Naast het klachtenniveau, meten we ook het gevoel van geluk bij onze cliënten. Op een schaal van 0 (heel ongelukkig) tot 100 (heel gelukkig) wordt het gevoel van geluk in kaart gebracht. Bij aanvang van de behandeling scoren onze cliënten gemiddeld een 17. Deze geluksscore blijft oplopen en zit een jaar na behandeling op een gemiddelde van 62.

U-center meet ook op diverse momenten de tevredenheid van cliënten in zowel cijfers als open opmerkingen. Cliënten geven cijfers voor onder meer de inhoud van de behandeling, voor de faciliteiten en voor de bejegening. Op twee verschillende lijsten ligt de tevreden van cliënten over heel 2017 op een gemiddeld cijfer van 8,2. De open opmerkingen worden elke week besproken in het MT. Wij zijn blij met de vele nuttige suggesties die van cliënten ontvangen en die U-center alleen maar nog beter kunnen maken. 

Ook op het gebied van werkhervatting speelt U-center een grote rol. Van de cliënten die wegens psychische klachten zijn uitgevallen op het werk gaat 1/3 meteen na de behandeling weer aan het werk. Binnen een jaar stijgt dit percentage zelfs naar 2/3. 

Schrijf een recensie

Gevoel van geluk

2x zo hoog

Tevredenheid

8,2

Reïntegratie werk

62 %

Wetenschappelijk geborgd

Een goede behandeling is gegrond in de meest actuele wetenschappelijke kennis. U-center werkt nauw samen met vooraanstaande wetenschappers om deze kennis te verkrijgen. 

Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met de Universiteit Maastricht voert U-center wetenschappelijk onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich met name op productontwikkeling en –verbetering. De kliniek biedt de universiteit de mogelijkheid om patiëntgebonden onderzoek te doen waarvoor medisch ethische goedkeuring is verkregen. Zo kunnen nieuwe interventies, toegevoegd aan het huidige programma, wellicht in de toekomst aan het programma toegevoegd worden. Voor een lijst van alle eerdere onderzoeken en publicaties zie Bijlage: Onderzoek en Publicaties. pegd gene biedt studenten de mogelijkheid dit onderzoek uit te voeren in het kader van hun universitaire masteropleiding Psychologie. Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in het kader van promotietrajecten en de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Onze aanpak

Hoe pakken we dat aan?

Onze behandelingen

Welke therapieën zetten we daarvoor in?

Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Maatregelen