De theoretische basis

Het bio-psycho-sociale model

Het bio-psycho-sociale model gaat ervan uit dat problemen en stoornissen veroorzaakt worden door een combinatie van biologisch/medische, psychische en sociale factoren. Onder biologisch/medische factoren vallen bijvoorbeeld genetische kwetsbaarheid, constitutie, ziektes, medicatie, middelengebruik. Psychische factoren betreffen persoonlijkheid, coping stijl en trauma. Sociale factoren bevatten relaties, gezin, werk, hobby’s, dagbesteding, financiën en huisvesting.
Het behandelplan dient aan te sluiten bij de analyse van deze factoren voor de individuele patiënt, geconcretiseerd in doelen op elk van deze terreinen, met bijbehorende interventies.

De theorie U 

De U-turn

De Theorie U is oorspronkelijk ontwikkeld voor leiderschap en verandermanagement. Het betreft een procesmodel voor vernieuwing en transformatie, waarbij het proces vanuit verbinding met jezelf en anderen een diepgaande beweging maakt om wezenlijke verandering te bewerkstelligen. U-center heeft zich dit model eigen gemaakt tot de intern welbekende U-turn. De U-turn in de afbeelding beschrijft het proces waar een patiënt doorheen gaat tijdens een behandeling. De linker poot van de U kan klinisch plaatsvinden, tot net na de bocht. Het rechter deel in de ambulante fase, waarin thuis en op het werk geoefend kan worden met nieuwe vaardigheden, inzichten en gedragspatronen.

 

Uitgebreid behandelaanbod

Interventies en methodieken

U-center maakt gebruik van ‘evidence based’ methodieken (wetenschappelijk bewezen effectief), aangevuld met ‘practice based’ interventies (in de praktijk effectief gebleken). We passen de interventies op verschillende gebieden toe.

  1. Groepssessies (gericht op aanleren van vaardigheden, inzichten, groepsdynamiek, interactie met anderen, inzichten in gedragspatronen; transdiagnostisch van aard)
  2. Individuele sessies (gericht op specifieke diagnoses; gebruik van evidence based protocollen en maatwerk)
  3. Leefstijlverandering (belangrijk om psychische klachten en terugval te voorkomen, de winst van de behandeling te behouden en een gezonde toekomstige ontwikkeling te stimuleren)
  4. Systeemsessies (gezin, relatie en werk)

Psychotherapeutische Interventies

Psycho-educatie

Voorafgaand aan alle behandelingen is psycho-educatie een belangrijke interventie. Het betreft met name informatie en theoretische onderbouwing. Je krijgt uitleg over je diagnose(s), over gedragspatronen (schema’s) en over soorten behandeling. Indien van toepassing krijg je bijvoorbeeld meer informatie over verslaving en de effecten van middelen zoals alcohol, drugs of medicatie op je brein.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapie die je − voornamelijk door oefeningen −  leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort.

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie (MBCT)

MBCT is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Hierbij leer je, onder andere middels verschillende meditatietechnieken, bewuster te leven in het moment. Door het bewust worden en loslaten van automatismen en oordelen, is het mogelijk om innerlijke kalmte te bereiken.

Inzichtgevende psychotherapie

In kortdurende psychodynamische psychotherapie onderzoek je de achtergrond en de betekenis van je psychische problemen die je belemmeren in je dagelijks functioneren en in je relaties met andere mensen. Om herhalende patronen in je denken, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is je levensgeschiedenis belangrijk én hoe je nu functioneert. Wat betekenen de klachten? Deze inzichten in je bewuste en onbewuste drijfveren kunnen je helpen om je gedrag te veranderen en je beter te gaan voelen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie. In ACT leer je om je aandacht te richten op zaken die je direct kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Door dit te trainen ontstaat ruimte om je bezig te houden met dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dit impliceert een acceptatie gerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Einddoel van ACT is dat je flexibel met de problemen van het leven kunt omgaan, en daarmee een waardevol en vitaal leven leidt.

Schematherapie

Schematherapie (Schema Focused Therapy) is een vorm van psychotherapie voor mensen met psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkerende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Mentalization Based Treatment (MBT)

Mentaliseren houdt in, dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Symptomen van psychische aandoeningen, het sociaal en interpersoonlijk functioneren en  persoonlijkheidsproblematiek verbeteren aanzienlijk wanneer je dit mentaliseren traint en verder ontwikkelt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een techniek die vaak gebruikt wordt bij mensen die een trauma hebben meegemaakt. De gedachten en gevoelens worden losgekoppeld van de gebeurtenis zelf, door de capaciteit van het werkgeheugen te overspoelen.