Een traject bij U-center starten

Uw werknemer is bij ons in goede handen

Wellicht heeft uw werknemer al een lange zoektocht achter de rug naar een goede behandeling voor zijn of haar problematiek.

Een traject bij U-center kan een uitkomst zijn, maar het betreft een keuze die weloverwogen gemaakt dient te worden. We informeren u graag over wat we voor uw werknemer zouden kunnen betekenen en wanneer U-center een geschikte keuze zou zijn.

Een traject bij U-center kan een uitkomst zijn, maar het betreft een keuze die weloverwogen gemaakt dient te worden. We informeren u graag over wat we voor uw werknemer zouden kunnen betekenen en wanneer U-center een geschikte keuze zou zijn.

Criteria en checklist

Is U-center geschikt voor uw werknemer?

Heeft u het vermoeden dat uw werknemer lijdt aan ernstige psychische klachten of verslaving? Is een ambulante behandeling niet (meer) intensief en effectief genoeg? Doorloop dan de volgende checklist om te onderzoeken of uw werknemer in aanmerking zou kunnen komen voor een klinische behandeling.

Er is bijvoorbeeld sprake van:

 • ernstige depressie, angst, trauma, somatische symptoomstoornis, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis en of verslaving
 • meer dan één psychische diagnose (comorbiditeit)
 • bijkomende somatische problematiek
 • sociaal, psychologisch of fysiek dysfunctioneren
 • vastlopen op meerdere levensgebieden
 • langdurige of steeds terugkerende klachten
 • eerdere (ambulante) behandelingen met onvoldoende resultaat
 • overbelast supportsysteem of onhoudbare thuissituatie
 • noodzaak van een behandelomgeving die structuur en bescherming biedt
 • een diagnostische vraag die alleen in de klinische setting onderzocht kan worden
 • noodzaak om klinisch op medicatie in te stellen of om medicatie af te bouwen

Bij een combinatie van meerdere factoren uit deze lijst komt uw werknemer waarschijnlijk in aanmerking voor een klinische behandeling. Indien u twijfelt kunt u alsnog uw werknemer doorverwijzen naar ons triagecentrum voor een juiste indicatiestelling.

Wat is nog meer goed om te weten? Ons programma is geschikt voor mensen die een groot belang hebben om beter te worden en bereid zijn daar hard voor te werken. We behandelen cliënten vanaf 18 jaar. We hebben veel aandacht voor werkhervatting, een zinvolle dagbesteding en re-integratie in de maatschappij. Het programma kan ook volledig Engelstalig aangeboden worden in onze internationale kliniek

Help uw medewerker op weg

Zoek contact met U-center

Ons communicatie center is elke werkdag van 09.00- 20.00 u telefonisch beschikbaar voor verwijzers, werkgevers en potentiële cliënten. In het communicatie center werken ook psychologen. Zij denken mee, geven informatie en kunnen zowel u als uw werknemer adviseren. Zij coördineren ook de triage en indicatiestelling voor opname samen met een behandelaar.

Contra-indicaties

Waar letten wij goed op?

Natuurlijk zouden wij graag iedereen helpen, maar soms is U-center niet de juiste keus voor iemand. Om teleurstellingen en onduidelijkheid te voorkomen geven we graag inzicht in problematiek die wellicht beter door andere organisaties behandeld kan worden.

 • Gevaar en agressie
 • Bijzondere lichamelijke zorg
 • Psychose
 • Lage intelligentie
 • Bipolaire stoornis
 • Geen huisvesting
 • Lopende juridische procedures

Let op: U-center heeft geen gesloten afdeling en biedt geen crisisopnames.

Een traject starten

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. U krijgt meteen een professional aan de lijn die u verder helpt.

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden