Verwijzen naar U-center

Uw patiënt is bij ons in goede handen

Wellicht heeft uw patiënt al een lange zoektocht achter de rug naar een goede behandeling voor zijn/haar problematiek.

Een verwijzing naar U-center kan een uitkomst zijn, maar eerst wilt u natuurlijk weten of U-center de mogelijke oplossing is. We informeren graag welke patiënten baat kunnen hebben bij ons programma en hoe u hen kunt doorverwijzen. Anderzijds zullen uw patiënten graag meer willen weten over mogelijke terugbetaling via het ziekenfonds.

Terugbetaling ziekenfonds

Een verwijzing naar U-center kan een uitkomst zijn, maar eerst wilt u natuurlijk weten of U-center de mogelijke oplossing is. We informeren graag welke patiënten baat kunnen hebben bij ons programma en hoe u hen kunt doorverwijzen. Anderzijds zullen uw patiënten graag meer willen weten over mogelijke terugbetaling via het ziekenfonds.

Terugbetaling ziekenfonds

Criteria en checklist

Is U-center geschikt voor uw patiënt?

Heeft u het vermoeden dat uw patiënt lijdt aan ernstige psychische klachten of verslaving? Is een ambulante behandeling niet (meer) intensief en effectief genoeg? Doorloop dan de volgende checklist om te onderzoeken of uw patiënt in aanmerking komt voor een klinische behandeling. Er dient minstens sprake te zijn van één of meerdere DMS-5 diagnoses.

Er is bijvoorbeeld sprake van:

 1. ernstige depressie, angst, trauma, somatische symptoomstoornis, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis en of verslaving
 2. meer dan één psychische diagnose (comorbiditeit)
 3. bijkomende somatische problematiek
 4. sociaal, psychologisch of fysiek dysfunctioneren
 5. vastlopen op meerdere levensgebieden
 6. langdurige of steeds terugkerende klachten
 7. eerdere (ambulante) behandelingen met onvoldoende resultaat
 8. overbelast supportsysteem of onhoudbare thuissituatie
 9. noodzaak van een behandelomgeving die structuur en bescherming biedt
 10. een diagnostische vraag die alleen in de klinische setting onderzocht kan worden
 11. noodzaak om klinisch op medicatie in te stellen of om medicatie af te bouwen

Bij een combinatie van meerdere factoren uit deze lijst komt uw patiënt waarschijnlijk in aanmerking voor een klinische behandeling. Indien u twijfelt kunt u alsnog de patiënt doorverwijzen naar ons triage centrum voor een juiste indicatiestelling.

Wat is nog meer goed om te weten? Ons programma is geschikt voor mensen die een groot belang hebben om beter te worden en bereid zijn daar hard voor te werken. We behandelen patiënten vanaf 18 jaar. We hebben veel aandacht voor werkhervatting, een zinvolle dagbesteding en re-integratie in de maatschappij. Het programma kan ook volledig Engelstalig aangeboden worden in een van onze twee internationale teams. 

Help uw patiënt op weg

Eenvoudig doorverwijzen naar U-center

Ons communicatie centrum is elke werkdag van 09.00 tot 20.00 uur telefonisch beschikbaar voor verwijzers en voor potentiële cliënten. In het communicatie centrum werken ook psychologen. Zij denken mee, geven informatie en kunnen zowel u als uw cliënt adviseren. Zij coördineren ook de triage en indicatiestelling voor opname samen met een regiebehandelaar.

Contra-indicaties

Waar letten wij goed op?

Natuurlijk zouden wij graag iedereen helpen, maar soms is U-center niet de juiste keus voor iemand. Om teleurstellingen en onduidelijkheid te voorkomen geven we graag inzicht in problematiek die wellicht beter door andere organisaties behandeld kan worden.

 • Gevaar en agressie
 • Bijzondere lichamelijke zorg
 • Psychose
 • Lage intelligentie
 • Bipolaire stoornis
 • Geen huisvesting
 • Lopende juridische procedures

Let op: U-center heeft geen gesloten afdeling en biedt geen crisisopnames.

Lees meer over contra-indicaties
Stap 1

Bespreek het met uw cliënt

Bespreek het met uw cliënt

Stap 1

Indien u graag een cliënt wilt doorverwijzen bespreek dat dan eerst samen. De cliënt moet zelf namelijk de eerste stap zetten om zich bij ons aan te melden. Dit kan telefonisch of online via deze website. We zetten dan de intakeprocedure in gang, waarin veel ruimte is voor vragen en uitleg van het aanmeldproces.

Stap 2

Exploratie met uw cliënt

Exploratie met uw cliënt

Stap 2

Middels een telefonische screening van ongeveer 20 minuten met de cliënt zelf, brengen we zijn/haar klachten globaal in kaart. We kunnen dan een eerste inschatting maken van de problematiek en de hulpvraag. Indien we aan de hand van de eerste informatie en criteria aan beide kanten besluiten de aanmelding voort te zetten, gaat uw verwijzing een belangrijke rol spelen.

Stap 3

De verwijsbrief

De verwijsbrief

Stap 3

Om in aanmerking te komen voor behandeling en vergoeding door de zorgverzekering is een officiële verwijsbrief nodig.

Voor een zelfgemaakte verwijzing is het belangrijk om aan de volgende eisen van de zorgverzekeraars te voldoen. Vermeld daarbij altijd:

 • Verwijzing naar klinische SGGZ
 • Specifiek verwijzen naar U-center
 • (Vermoeden) DSM-5 diagnose(s)
 • Uw reden van verwijzing (niet op verzoek van patiënt)
 • Uw handtekening

Stap 4

Rapportages

Rapportages

Stap 4

Om een goed beeld van de problematiek te krijgen ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie over eerder gevolgde behandelingen en uit het huisartsenjournaal. Dit kan een afsluitende rapportage zijn of een tussentijdse evaluatie. We lezen daarin graag terug met welke klachten en hulpvraag de cliënt zich meldde, welke interventies er zijn toegepast en wat dat daar het effect van was. Indien er al sprake is van een (vermoedelijke) diagnose deze ook graag benoemen. Indien u zelf behandelaar bent (geweest) kunt u zelf deze rapportage opsturen. Anders dient de cliënt eerdere brieven zelf op te vragen bij zijn/haar behandelaar, maar dat kost vaak veel tijd. Indien er uit deze informatie geen duidelijke contra-indicaties aan het licht komen, volgt er een adviesgesprek.

Stap 5

Adviesgesprek

Adviesgesprek

Stap 5

Voorafgaand aan het adviesgesprek vult de cliënt de ROM voormeting (diverse vragenlijsten) in. Tijdens het adviesgesprek vormt U-center zich op basis van het klinisch interview samen met alle verzamelde informatie een totaalbeeld van de klachten van de cliënt, eventueel ondersteund door een hetero-anamnese tijdens het adviesgesprek. Het gesprek wordt altijd gevoerd met een psycholoog en regiebehandelaar. Indien nodig wordt de situatie verder intern binnen het triage-team of met u als zorgprofessional besproken. Bij een positieve indicatie volgt een voorlopige diagnose en adviezen voor het behandelplan in de kliniek.

Stap 6

Opname

Opname

Stap 6

Indien de cliënt een positieve indicatiestelling voor opname bij U-center krijgt en zelf ook voor opname kiest, wordt de opnamedatum meteen ingepland. Deze kan meestal binnen 2-4 weken na het adviesgesprek starten, te allen tijde ruim binnen De Treeknorm (6 weken). Uiteraard wordt alle verworven informatie duidelijk en veilig overgedragen naar onze behandelaren in de kliniek. Bij start van de klinische fase vindt uitgebreidere en verdiepende diagnostiek plaats als basis voor het behandelplan.

Stap 7

Tussentijds contact met u als verwijzer

Tussentijds contact met u als verwijzer

Stap 7

Graag houden we u op de hoogte van de voortgang van het behandeltraject. Zo zullen we, indien gewenst, doorgeven wat de uitkomst van het adviesgesprek is en wanneer de opnamedatum is. Na het behandeltraject stuurt de regiebehandelaar een afsluitende brief met informatie over de behandeling. Mochten er voor de verwijzing of gedurende het proces nog vragen zijn, staan we u graag te allen tijde te woord.

Verwijzen

Overtuigd dat uw patiënt bij ons in goede handen is?

Verwijzen

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je dan nu aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden