Investeren in je bedrijf

Is investeren in je medewerkers!

Hoe ziet die investering eruit?

De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekering. U-center vraagt een zelfstandige bijdrage voor die zaken die niet vergoed worden tijdens het verblijf in het behandelcentrum. Veel werkgevers kiezen ervoor de zelfstandige bijdrage voor hun werknemer geheel of gedeeltelijk te betalen. Een behandeling van je medewerker bij U-center levert je namelijk ook veel op: geen wachttijden, snelle start, korte behandelduur, goede communicatie met de behandelaars, een of meer Rond de Tafel gesprekken met jou, je werknemer en een behandelaar waarin uitleg wordt gegeven, vragen beantwoord worden en samen aan en passend reïntegratieplan gewerkt wordt, ondersteuning bij een gezonde, stap voor stap duurzame terugkeer naar werk. Kortom, je voorkomt langdurige uitval van je medewerker en investeert in goed werkgeverschap. Een kostenbesparing en een gezonde tevreden medewerker zijn het resultaat.

Zijn er vragen?

Meer weten?

Neem contact op